Vrácení zboží ve standardní 14 denní lhůtě

Jak postupovat při vrácení zboží ve standardní 14 denní lhůtě?

  1. Zabalte zboží tak, aby nedošlo k poškození při převozu
  2. Vyplňte a vytiskněte Formulář vrácení ve 14 denní lhůtě
  3. Přiložte Formulář spolu s dokladem o koupi
  4. Zašlete nám zásilku na adresu iTrade Group, s.r.o. Třibřichy 3, 537 01 Chrudim

 

Zakoupené zboží na našich stránkách můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14 denní lhůty od data jeho převzetí. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

  • Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu

  • Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však však dojít k jeho zjevnému opotřebení.
Použité zboží lze samozřejmě také vrátit, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít firma iTrade Group s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Možnému účtování poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (správné zabalení, aby nemohlo dojít k poškození při přepravě, očištění, dodání kompletního příslušenství, aj.). Každý případ odstoupení od smlouvy je posuzován individuálně.

  • Dodržení 14 denní lhůty

 

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je zboží odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních), a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
V co nejkratším termínu od zaslání odstoupení je potřeba, abyste nám zaslali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu. Zásilku nezasílejte na dobírku.

  • Jaké zboží nelze vrátit?

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy např. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. nalepovací podprsenky, kalhotky apod.)
V případě sortimentu intimního charakteru, jakým je např. spodní prádlo, zboží nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že dodrží základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení – zkoušet přes spodní prádlo nebo použít např. přibalené ochranné folie (v případě kalhotek, plavek a podobného sortimentu). Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.

  • Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku (faktura, objednávka).
Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře Formulář vrácení ve 14 denní lhůtě a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e‑mailovou adresu.